Program bemutatása

A projekt címe: EDUCOOP (Educational Cooperation for Disdvantaged Children and Adults) Oktatási együttműködés hátrányos helyzetű gyerekekért és felnőttekért

Projekt azonosító: HUSRB/1203/221/204

Együttműködő partnerek: Szegedi Tudományegyetem Felnőttképzési Intézete és az Újvidéki Egyetem Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara

A projekt időtartama: 2013. május 1. – 2014. július 31.
Projekt teljes költségvetése: 209 747,60 Euro (ebből IPA támogatás: 178 285,46 Euro)

A project célja: intenzív kulturális, oktatási és kutatási együttműködés kialakítása a partnerek között, valamint a hátrányos helyzetű és roma származású gyerekek szociális és tanulmányi integrációjának támogatása a tervezett tevékenységek által.

A projekt tevékenységeinek három alappillére:

1. Képzési csomagok kifejlesztése:
A Szegedi Tudományegyetem Felnőttképzési Intézetének és az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanárképző Karának oktatói öt komplex oktatási programcsomagot dolgoznak ki, melyek a pedagógusképzésben a hátrányos helyzetű tanulók és felnőttek oktatására készítik fel a hallgatókat.

A közösen kifejlesztett programcsomagok alapján meghirdetett kurzusokat a 2013/2014. tanévben mindkét felsőoktatási intézményben meg fogja tartani a képzés egyik fejlesztője. A programcsomagok kifejlesztése és oktatása során szerzett tapasztalatok alapján a szerbiai szakemberek a helyi viszonyoknak megfelelően adaptálják a képzési anyagokat, illetve a kifejlesztett öt programcsomag közül hármat továbbfejlesztenek pedagógus továbbképzés számára és előkészítik akkreditációra. A szakemberek közös munkáját havi rendszerességű találkozók és workshopok fogják elősegíteni.

2. Hallgatói Mentorprogram:
a 2013/2014. tanévben mindkét oldalon megszervezésre kerül egy hátránykompenzáló oktatási program, melyben 15 egyetemi hallgató mentorálással segít 45 hátrányos helyzetű általános iskolás tanulót. A mentorhallgatók elsődleges feladata a tanulók tanulmányi és szociális felzárkóztatása. A mentorprogram magyar oldalon szegedi általános iskolákban, szerb oldalon pedig a horgosi általános iskolában működik. A mentorok munkáját három pedagógus segíti az intézményekben. A két program szoros együttműködésben valósul meg, vezetőik rendszeresen konzultálnak, valamint a programban résztvevő hallgatók, illetve a mentorált tanulók számára is szerveznek közös programokat.

3. Kutatás: Három kutatási terület

  1. a közösen kidolgozott képzési anyagok hatékonyságának vizsgálata hallgatói kérdőívek és fókuszcsoportos beszélgetések segítségével
  2. a Mentorprogram eredményének, a mentorok tapasztalatainak vizsgálata interjúk segítségével
  3. a Mentorprogram fenntarthatósági és disszeminációs stratégiájának kidolgozása

A projekt során több dokumentumot készítünk:

  1. Öt képzési programcsomag a hátrányos helyzetűek oktatásának témájában
  2. Oktatási jó gyakorlatokat bemutató kötetek:
    • magyar oldalon a Hallgatói Mentorprogram adaptációját és megvalósítását elősegítő útmutató
    • szerb oldalon innovatív pedagógiai módszerek gyűjteménye az integrált/inkluzív oktatás területéről
  3. A Mentorprogram fenntarthatósági és disszeminációs stratégiája