Program bemutatása

Szervezeti háttér
A 2007-es szegedi deszegregációs intézkedések részeként Szeged MJV önkormányzata az extrém mértékben szegregált Móra Ferenc Általános Iskola bezárása mellett döntött. A Hallgatói Mentorprogramot, egy pedagógusjelöltekből álló mentorhálózatot helyi civil szervezetek és a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete hozta létre annak érdekében, hogy segítsék a bezárt iskola tanulóinak szociális és tanulmányi integrációját. A program az iskolában aktuálisan jelentkező problémák megoldásán túl a pedagógusképzés megreformálásán keresztül hosszú távú hatást kíván gyakorolni az integrációs törekvésekre. A hallgatók a gyakorlatban sajátíthatják el a hátrányos helyzetű tanulók oktatásával kapcsolatos kompetenciákat. A programhoz 2010-ben csatlakozott a Szegedi Tudományegyetem Felnőttképzési Intézete. 2012 óta a program koordinálását, a know-how kidolgozását és fejlesztését a Motiváció Oktatási Egyesület végzi. A program működését 2007-2012. között a Roma Oktatási Alap finanszírozta.

A mentorhallgatók felkészítése a mentori munkára

  • Képzés: mentorhallgatók a mentorálással párhuzamosan elméleti felkészítésben vesznek részt, kreditált egyetemi kurzusok keretében.
  • Szakmai találkozó: a mentorhallgatók heti rendszerességgel közös szakmai találkozón vesznek részt, amelynek keretében az iskolai munka tapasztalatainak közreadására, esetmegbeszélő fórumok megvalósítására kerül sor.
  • Szupervízió: a mentorhallgatók munkáját egyetemi oktatók és senior mentorok szupervíziós tevékenysége segíti.

A mentorok tevékenysége
A mentorok minimum heti 8 órát töltenek az iskolában. Feladataik közé a következő tevékenységek tartoznak:

  • rendszeres találkozás a mentorált tanulókkal, helyzetük nyomon követése;
  • korrepetálás, fejlesztés;
  • kapcsolattartás a mentorált tanulók szüleivel és pedagógusaival;
  • a többségi tanulókkal közös szabadidős programok szervezése;
  • közös gondolkodás a tanulókkal és tanárokkal a felmerülő iskolai problémák megoldása érdekében;
  • a programmal kapcsolatos adatgyűjtés, adminisztráció.

A program elismerései
A Hallgatói Mentorprogram bekerült a CEDEFOP jó gyakorlat katalógusába, Moving Out of Segregation (Távolodva a szegregációtól) címen. Ennek keretében a Tempus Közalapítvány támogatásával és a Roma Oktatási Alap szervezésében három alkalommal (2009, 2010, 2011) nemzetközi oktatási szakemberekből álló csoport látogatta meg a programot.
2011-ben az ERSTE Alapítvány által meghirdetett Társadalmi Integrációs Díjon, a nemzetközi zsűri több, mint 1850 közép-európai projekt közül beválogatta a Hallgatói Mentorprogramot a 133 legsikeresebb közé.