Mentorprogram a horgosi iskolában

A hátrányos helyzetű diákok tanulmányi integrációját sikeresen alkalmazzák már Magyarországon, azonban náluk ez még csak kísérleti fázisban van, ezért a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása céljából közös projektumot szervezett. A program megvalósuláshoz pedig az IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében pályáztak sikerrel.

Forrás: www.magyarszo.com

Programjukról tegnap a horgosi Október 10. Általános Iskolában tartottak sajtótájékoztatót, mivel a projekt gyakorlati része ott zajlik majd. Dr. Szűcs Norbert, a Felnőttképzési Intézet munkatársa elmondta, hogy a programjuk három részből áll. Elsőként kifejlesztenek egy olyan tananyagot, amely a hátrányos helyzetűekkel való együttműködést segíti, hogy az oktatásban támogatni tudják majd őket. Második lépésben az egyetemi hallgatók munkáját szervezik meg. Szegeden és Horgoson is 15-15 hallgató részesül ösztöndíjban, s egyszerre egy hallgató három gyerekkel tud foglalkozni, ami azt jelenti, hogy egy iskolában 45 tanulónak lesz mentora. Hozzáfűzte azonban, hogy ez a szám akár növekedhet is, hisz mindig várják az önkéntes hallgatók jelentkezését is. A jövő hét folyamán felvételi keretében kiválasztják a hallgatókat, a nyár folyamán pedig kidolgozzák a tananyagot. A program harmadik pillére a kutatási eredmények értékelése, amely részben a hatékonyabb munka kialakítását segíti, részben pedig arra szolgál, hogy tapasztalataikat más intézményekkel is meg tudják osztani.

Dr. Josip Lepeš, a tanítóképző kar dékánhelyettese elmondta, hogy azért választották a horgosi általános iskolát a program lebonyolításához, mert több halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jár az iskolába, s az integráció során komoly oktatási-nevelési problémák merültek fel, nem beszélve a fegyelmezési nehézségekről.
Köztudott, hogy az iskolába sok roma nemzetiségű tanuló is jár, a program azonban nem etnikai alapon válogatja majd a tanulókat – hangsúlyozta dr. Szűcs Norbert. A horgosi iskola igazgatója, Goran Nikičić elmondta, hogy a program ősztől indul majd az iskolában, s az alsó osztályos gyerekek közül válogatják ki azokat, akikkel majd az egyetemisták foglalkoznak külön.