Újra találkoztak a szabadkai és szegedi mentorhallgatók

Az EDUCOOP (Educational Cooperation for Disadvantaged Children and Adults) projekt az IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretein belül a Szegedi Tudományegyetem Felnőttképzési Intézete és az Újvidéki Egyetem Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának együttműködésében valósul meg.

Az együttműködés egyik alappillérét a Hallgatói Mentorprogram jelenti. A Mentorprogram keretében a 2013/2014-es tanévben mindkét oldalon egy hátránykompenzáló oktatási program működik, melyben 15-15 hallgató, elsősorban pedagógusjelölt segít mentori munkájával 45-45 hátrányos helyzetű általános iskolást. A mentorok feladata a tanulók tanulmányi és szociális fejlesztése. Ugyanakkor a mentorálás nemcsak a tanulóknak, de a hallgatóknak is hasznos, hiszen tapasztalatokkal, referenciával lépnek majd ki a munkaerőpiacra. A Mentorprogram a magyar oldalon három szegedi általános iskolában, a szerb oldalon pedig a horgosi általános iskolában működik.

A program keretében rendszeresen találkoznak a szegeden és szabadkán tanuló hallgatók, valamint oktatóik és az érintett iskolák pedagógusai, hogy tapasztalatokat cserélhessenek, szakmai diskurzust folytathassanak a hátrányos helyzetű tanulók támogatása kapcsán. Az elmúlt héten két találkozóra is sor került, március 24-én a szegediek voltak a vendéglátók, míg március 29-én a szabadkaiak látták el a házigazda szerepét.

A Szabadkáról Szegedre látogatók betekintést kaphattak a magyarországi tanodák működésébe, amely a Hallgatói Mentorprogram fenntartásának, továbbfejlesztésének egyik iránya lehet a szerb oldalon is. A tanodamozgalom kialakulásáról és jellemző problémáiról, majd a Motiváció Oktatási Egyesület által működtetett szegedi és tiszaszigeti Motiváció Tanoda mindennapjairól hallhattak előadásokat a vendégek. Ezt követően a Szent-Györgyi Albert Agórában a „Romani Lulugyi – Romani írva, olvasva és festve” című kiállítás megnyitója következett. Az időszakos kiállítás Fehér-Tonté Erzsébet szegedi születésű roma származású képzőművész rajzait tartalmazza, amelyek egy cigány nyelvű olvasókönyv illusztrációiként készültek (Rézműves Melinda (2013): Cigány nyelv és irodalom 1-2. osztályos tankönyv és írásfüzet). Az Agóra körbejárása, működésének megismerése ugyancsak a program része volt.

A Szegedről Szabadkára utazók egy tartalmas előadássorozaton vehettek részt, amelynek keretében vajdasági hátránykompenzáló tevékenységeket végző civil kezdeményezések ismertették munkájukat. Bemutatkozott a Holdsugár Klub, az Ácsi Roma Egyesület, valamint a Bagoly Kuckó. Ezt követően egy őszinte előadásban Dimović Zoltán roma származású, a horgosi általános iskolában működő mentorprogramban is érintett pedagógus beszélt életútjáról és tapasztalatairól. A kulturális élményt a horgosi Október 10. Általános Iskola tanulóinak magyar és lovári nyelven elmondott szavalata biztosította. Egy tavaszi napsütésben tett sétával zárult a program, melynek a szabadkai belváros nevezetességeinek (Városháza, Kilátó, Zsinagóga) megtekintése is része volt.