Paketi obrazovnih programa su objavljeni

U okviru EDUCOOP projekta nastavno osoblje Univerziteta Segedin, Instituta za obrazovanje odraslih i Univerziteta u Novom Sadu, Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku iz Subotice, su izradili sledeći paket kompleksnih obrazovnih programa:

  • Motivacija za učenje kod učenika iz višestruko marginalizovanih grupa
  • Inovativna obrazovna rešenja
  • Integracija osoba sa nepovoljnim položajem, upravljanje sa obrazovnim problemima
  • Od nepovoljnog jezičkog položaja do funkcionalnog analfabetizma

Programski paketi su dostupni u meniju za preuzimanje dokumenata.

Poziv na završnu konferenciju

Univerziteta u Novom Sadu s poštovanjem Vas poziva na završnu konferenciju
u okviru programa IPA Prekogranične saradnje Mađarske i Srbije, koji realizuje Univerzitet u Segedinu Pedagoški fakultet „Đula Juhas”, Institut za andragogiju i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Univerziteta u Novom Sadu u projektu EDUCOOP-projekat – Educational Cooperation for
Disadvantaged Children and Adults.

Vreme: 27. jun. 2014.
Mesto: Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica
Štrosmajerova 11.

Program konferencije
Folytatás